BULETIN INFORMATIV

COMUNICAT DE PRESA

Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin organizeaza miercuri, 26 august a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala de sedinte de la etajul I urmatoarele:

  Citește mai departe...

Comunicat de presa

Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin organizeaza joi, 20 august a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, sedinta Colegiului Prefectural Caras-Severin, cu urmatoa  ...

  Citește mai departe...

a) cererea noului proprietar - descarcă de aici. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;
b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare precum și copia actului de identitate. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
f) dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice (I.T.P)., în termenul de valabilitate al acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA)pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia;
h) dovada de plată a taxei de înmatriculare=;60lei<3500Kg si 145lei>3500Kg;
i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reședința sau sediul pe raza altui județ decât al fostului proprietar;
k) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; achitata la CEC=37 lei
l) dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, în termenul de valabilitate cu excepția autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
n) dovada de plată a timbrului de mediu dacă nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale în vigoare la momentul înmatriculării sau s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
o) procura specială, după caz.

Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele menționate mai sus și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Realizat de