+
-
R
Varianta in limba engleza Varianta in limba romana

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN


VIZIUNE: Prin conduita şi fidelitatea dovedită în respectarea principiilor administraţiei şi statului de drept, devenim factorul sinergic al instituţiilor statului în teritoriu, în vederea dezvoltării durabile a judeţului Caraş-Severin
 

MISIUNE: Respectarea Constituţiei şi a legilor ţării la nivel judeţean, întărirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, promovarea interesului naţional, întărirea ordinii şi securităţii sociale, având la bază politicile guvernamentale, aspiraţiile şi interesele legitime ale cetăţenilor

VALORI INSTITUŢIONALE:

  • Legalitatea: respectarea legii cu maximum de responsabilitate şi angajament
  • Flexibilitatea: capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern în schimbare
  • Transparenţa: aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre activităţile noastre
  • Neutralitatea politică: servirea interesului cetăţeanului fără o abordare de natură politică
  • Eficienţa: utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact maxim
  • Responsabilitatea: interesul public stă în centrul activităţii noastre

 

 

PROGRAMARE ONLINE PRESCHIMBARE PERMISE

PROGRAMARE ONLINE PAȘAPOARTE


 

   

 

Avertizări meteorologice

 

Agenţia Naţională de Integritate

SOLVIT - Soluţii la probleme legate de drepturile dvs. europene

 

 

 

InfoCons - Asociație pentru Protecția Consumatorilor